Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

ΑΡΝΗΤΙΚΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ.

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
"Ένα ζευγάρι του ιδίου φύλου, που συμβιώνει σε μία σταθερή μορφή σχέσης, εμπίπτει σε έννοια της 'οικογενειακής ζωής', ακριβώς την ίδια με αυτήν που ένα ζευγάρι ετεροφυλόφιλο θα ενέπιπτε".

Σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξέδωσε την απόφαση στην υπόθεση Schalk and Kopf v. Austria, αποφαινόμενο ότι η Αυστρία δεν παραβίασε το άρθρο 12 (δικαίωμα στον γάμο) μή επιτρέποντας στο ζευγάρι να παντρευτεί.

Μολαταύτα, τρείς από τους επτά δικαστές είχαν την αντίθετη άποψη, ως προς την εφαρμογή του άρθρου 14 (απαγόρευση των διακρίσεων με έδαφος τον σεξουαλικό προσανατολισμό) σε συνδιασμό με το άρθρο 8 (σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) και ότι η Αυστρία είχε την υποχρέωση να εισάγει νόμο για την καταχωρισμένη συμβίωση προ της 1ης Ιανουαρίου του 2010.

Σε μία θετική του σημείωση, το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι "μία ταχεία εξέλιξη των κοινωνικών συμπεριφορών σε σχέση με τα ομόφυλα ζευγάρια έχει λάβει χώρα σε αρκετές χώρες-μέλη και ένας σημαντικός αριθμός αυτών έχει προχωρήσει στην νομική αναγνώριση των σχέσεών τους".

Σε δήλωσή της η ILGA-Europe, καλωσορίζει το συμπέρασμα του δικαστηρίου ότι "Ένα ζευγάρι του ιδίου φύλου, που συμβιώνει σε μία σταθερή μορφή σχέσης, εμπίπτει σε έννοια της 'οικογενειακής ζωής', ακριβώς την ίδια με αυτήν με ένα ζευγάρι ετεροφυλόφιλο θα ενέπιπτε". Τούτο, κατά την ILGA στο αιτιολογικό της απόφασης του δικαστηρίου, αποτελεί μία βαθμιαία μεταβολή η οποία φαίνεται για πρώτη φορά σε απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η μετακίνηση δηλαδή από την έννοια της 'σχέσης' στην έννοια της 'οικογένειας' για τα ομόφυλα ζευγάρια, προς εφαρμογή του άρθρου 8 (σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Δικαστήριο, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της ILGA, έκανε μία σημαντική αναφορά στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σημειώνοντας ότι το άρθρο 9 δεν έχει καμμία αναφορά ότι ο γάμος πρέπει να είναι μεταξύ άντρα και γυναίκας. Επίσης αναφέρει ότι "δεν θα πρέπει πλέον να θεωρείται στο άρθρο 12, σε όλες τις περιπτώσεις, ότι ο γάμος περιορίζεται σε άτομα διαφορετικού φύλου".

Ο Martin K.I. Christensen, της εκτελεστικής επιτροπής της ILGA, δήλωσε:
"Σήμερα, η απόφαση αυτή αντικατοπτρίζει μία αναδυόμενη Ευρωπαϊκή ομολογία. Όσο πιο πολλές χώρες προχωρούν στην νομική αναγνώριση των σχέσεων ομοφύλων, η Ευρώπη ως όλον, βαθμιαία μετακινείται προς τον δρόμο της ισότητας για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είμαστε απογοητευμένοι με την απόφαση του Δικαστηρίου, διότι εφάρμοσε σε αυτή την περίπτωση την λιγότερο συνηγορούσα θέση και τελικώς περιορίστηκε στην θέση ότι το θέμα ανάγεται στην νομοθετική δικαιοδοσία των κρατών-μελών.
Όμως πιστεύουμε ότι παρ' όλα αυτά η απόφαση αυτή εμπεριέχει δηλώσεις οι οποίες θα δράσουν βοηθητικά στην αναγνώριση των νομικών δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών. Ελπίζουμε ότι στο κοντινό μέλλον, το Δικαστήριο θα προχωρήσει παραπέρα σε αναγνώριση της ίσης απόλαυσης των δικαιωμάτων που εγγυάται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και για τα ομόφυλα ζευγάρια".


Μπορείτε να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

[από την ιστοσελίδα της ILGA-Europe.]

* * * * * *

Σημείωση του ιστολογίου: Προσωπικά πιστεύω ότι λίγο-πολύ ήταν μία αναμενόμενη απόφαση αυτή. Το Ε.Δ.Α.Δ., θα ήταν πολύ δύσκολο να υπερβεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες (ή έστω υπό μορφή κάποιου ψηφίσματος) όσον αφορά το Οικογενειακό Δίκαιο και την εφαρμογή του στα κράτη μέλη. Στην δήλωσή του ο εκπρόσωπος της ILGA, έχει δίκιο όταν λέει ότι: "Όσο πιο πολλές χώρες προχωρούν στην νομική αναγνώριση των σχέσεων ομοφύλων, η Ευρώπη ως όλον, βαθμιαία μετακινείται προς τον δρόμο της ισότητας για τα ομόφυλα ζευγάρια". Το Δικαστήριο εφάρμοσε τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες, κάνοντας τις υποσημειώσεις του όσον αφορά επιμέρους σημεία και τήρησε μία γραμμή ισορροπίας, η οποία θα αλλάξει μόνον και μόνον όταν όταν η πλάστιγγα γείρει προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης από όλο και περισσότερα κράτη μέλη. Αυτό θα είναι το κρίσιμο σημείο και νομίζω είναι σαφές διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: