Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2008

Νόμος του κράτους πλέον οι ρυθμίσεις για το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης

Aντιγράφω πάλι από τα νέα του ΔΟΛ (εδώ):

Αθήνα

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος 3719/08 του υπουργείου Δικαιοσύνης για το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, τα διαζύγια, τη γονική μέριμνα τέκνου που γεννήθηκε εκτός γάμου, αλλά και η δυνατότητα διπλού επωνύμου κάθε συζύγου.

Για το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, ο νέος νόμος προβλέπει τη δυνατότητα δύο ενηλίκων ετερόφυλων προσώπων να συμβιώνουν, καταρτίζοντας αυτοπροσώπως μια απλή συμβολαιογραφική πράξη.

Σύναψη συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης δεν επιτρέπεται αν υπάρχει γάμος ή άλλο σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης των ενδιαφερομένων προσώπων.

Ακόμη, σύναψη συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης δεν επιτρέπεται μεταξύ συγγενών, αλλά και μεταξύ εκείνου που υιοθέτησε και αυτού που υιοθετήθηκε.

Στο σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης ή και σε μεταγενέστερο συμβολαιογραφικό έγγραφο μπορεί να ρυθμίζεται το καθεστώς διατροφής του ενός από τους δύο συντρόφους, μετά τη λύση του συμφώνου, σε περίπτωση που το ένα από τα δύο μέρη δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του.

Η γονική μέριμνα παιδιού που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου ανήκει στους δύο γονείς. Γενικότερα, για το θέμα της γονικής μέριμνας ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν τη γονική μέριμνα τέκνων από γάμο.

Για τα διαζύγια, προβλέπεται ότι εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς για δύο τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός του γάμου τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά τον ενάγοντα.

Οι διατάξεις για το δικαίωμα διπλού επωνύμου κάθε συζύγου προβλέπουν ότι με συμφωνία των συζύγων ο καθένας από αυτούς μπορεί να προσθέτει στο επώνυμό του το επώνυμο του άλλου. Η προσθήκη του επωνύμου γίνεται με κοινή δήλωση στο ληξιαρχείο και θεωρείται ότι ανακλήθηκε, αν ο γάμος λυθεί με διαζύγιο. Σε περίπτωση που ο γάμος λυθεί λόγω θανάτου, η προσθήκη του επωνύμου εξακολουθεί να ισχύει, εκτός εάν ο επιζών σύζυγος συνάψει νέο γάμο ή ζητήσει την ανάκληση της δήλωσης.

Οι ρυθμίσεις για τα τέκνα εκτός γάμου προβλέπουν ότι τη γονική μέριμνα των παιδιών αυτών έχει η μητέρα. Σε περίπτωση αναγνώρισης του παιδιού αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί αν υπάρχει συμφωνία των γονέων ή αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας ή εάν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει.

Με δικαστική απόφαση η γονική μέριμνα ή μέρος αυτής μπορεί να ανατεθεί στον πατέρα, εάν εκείνος το ζητήσει και εφόσον κριθεί ότι αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του παιδιού. Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί γονική μέριμνα, ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκησή της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1513.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: