Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

THE SISTERS OF PERPETUAL INDULGENCE.


The Sisters of Perpetual Indulgence - Part 1 - A Background

The Sisters of Perpetual Indulgence - Part 2 - Personal Stories

The Sisters of Perpetual Indulgence - Part 3 - Charity

* http://www.thesisters.org/

** The Sisters / Wikipedia.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: