Κυριακή, 22 Αυγούστου 2010

BLIXA BARGELD + ANNITA LANE + GUDRUN GUT.

Blixa Bargeld & Anita Lane, 1992.
How Long Have We Known Each Other

Blixa Bargeld & Gudrun Gut, 1996.
Die Sonne

+ Einsturzende Neubauten, 2004.
Was Ist Ist
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: