Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ HIV/AIDS.


Αντιγράφω από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
2 Ιουλίου 2010 E-4968/2010
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)
Θέμα: Προγραμματισμός της αναπτυξιακής βοήθειας για το HIV/AIDS

---------------------------
Η ΓΔ DEV (European Commission, General for Development) έχει συμμετάσχει στον προγραμματισμό της αναπτυξιακής βοήθειας μέσω εθνικών και περιφερειακών ενδεικτικών προγραμμάτων.
Τι χαρακτηριστικά διαθέτει η διαδικασία του προγραμματισμού της αναπτυξιακής βοήθειας για το HIV/AIDS;
Ποια ειδικά χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται και ποιοι οργανισμοί υλοποιούν τα προγράμματα για το HIV/AIDS εξ ονόματος της ΓΔ DEV;
Τι χαρακτηριστικά διαθέτει η διαδικασία ανάθεσης της εν λόγω υλοποίησης και ποιοι είναι οι εποπτικοί μηχανισμοί που έχουν θεσπιστεί προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα χρήματα της ΓΔ DEV δαπανώνται σύμφωνα με τη στρατηγική της ΓΔ DEV;
Πού μπορεί να βρει κάποιος τις επιμέρους στρατηγικές της ΓΔ DEV σε σχέση με χώρες και περιφέρειες για τον προγραμματισμό για το HIV/AIDS;
Η απάντηση δόθηκε από τον κύριο Piebalgs στις 13 Αυγούστου.
Parliamentary questions
13 August 2010 E-4968/2010
Answer given by Mr Piebalgs on behalf of the Commission

----------------
The EU recognises the high impact on development of ‘poverty-related diseases’, including HIV/AIDS. The November 2009 Council Conclusions on the mid‑term review of the 2007‑11 European programme for action to confront HIV/AIDS, malaria and tuberculosis gave a new impetus to the programme to ‘do more, better and together’ to support partner countries in addressing these three pandemics.
Since 2007, the 10th European Development Fund (EDF) and the Development Cooperation Instrument do not contain specific programming for HIV/AIDS at country or regional level. EU support to countries in the field of health is, rather, first and foremost, through general budget, sector budget and programme support at country level, aiming at the strengthening of health systems in order to provide universal access to basic healthcare, including universal access to reproductive health and rights and universal access to treatment, care and support for HIV/AIDS.
The 2005 European Consensus on Development addresses HIV/AIDS through two complementary and mutually supportive approaches: as an objective in its own right and as a cross-cutting issue to be mainstreamed in all development policies, since HIV/AIDS raise issues beyond health (i.e. human rights, women rights, children protection, education). The European Commission considers HIV/AIDS as an issue which must be mainstreamed in all its development-related activities, especially in the most affected countries, for instance in Southern Africa.
In 2008, DG DEV updated the programming guidelines for EU assistance and the main messages with regards to HIV/AIDS. Specific attention has been paid to Southern Africa, as the region most affected by HIV, and because the relevant EU Delegation has built a network dedicated to HIV/AIDS, to share experience, and build common messages for political dialogue with national and regional authorities. The network is supported by an HIV/AIDS helpdesk, based in Johannesburg, funded by the EU.
Specific EU funding for HIV/AIDS still exists but at global level, through the ‘Investing in People’ budget line, and in the intra-African Caribbean and Pacific (ACP) programming of the EDF. The EU contributes an average of EUR 100 million per year to the Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM) of which the Commission is a Board member. Altogether, the EU (EU and EDF budget and Member States' bilateral contributions) represents more than 55 % of the resources of the GFATM since 2002. Results achieved by countries thanks to GFATM financial support are impressive, i.e. on access to antiretroviral therapy, at the end of 2009, of the 5 million people having access to treatment in developing countries 3 million have such access thanks to GFATM financial support. This is in comparison with fewer than 50 000 in 2001.
In addition to the EU contribution to the GFATM, the Commission is supporting the work of UNAIDS in six African countries to assess their needs in technical assistance related to HIV/AIDS, and to help them organise the process of recruiting and evaluating this technical assistance, applying the principles of the recently approved Commission's strategy for technical assistance, also called ‘backbone strategys’. An additional action to accelerate integration of reproductive health services and HIV/AIDS health services is currently under consideration.
Beyond development instruments, the EU is also supporting research on vaccine and new drugs against HIV/AIDS through the 7th Framework Programme for research, including research dedicated to the specific needs and constraints of developing countries, for instance through the Europe-Developing countries clinical trial partnership (EDCTP).
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: