Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

ΒΙΕΝΝΗ. ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ. ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ HIV/AIDS ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ.

Αντιγράφω απόσπασμα από το Yagg.
(...) Facts and figures serve as further confirmation of the importance of the conference’s message – “Rights now, Right here” – recalling that the issues of human rights are inseparable from the solution of the AIDS problem. The epidemiological and human situation in Eastern Europe and Central Asia, presented by Vladimir Zhovtyak and Alexandra Volgina, illustrates this problem painfully.
It is in this region of the world that AIDS is spreading the fastest, especially among drug users, sex workers, women and gays. The prevalence has doubled since 2001, bringing to 1,500,000 the number of affected people.
Repression and discrimination are both obstacles to the fight against AIDS and the figures make it clear: 400 contaminations per day, an exploding prevalence in certain groups (between 10 and 23 percent among homosexuals in Ukraine, for example) and one person in four, living with HIV, is in jail.
During his speech, Yves Souteyrand stressed the value of Ukraine’s response to the epidemic. Ukraine was in measure to develop appropriate tools capable of measuring the epidemic, and to rely on drug users’ associations in order to reduce the number of contaminations among this population’s group. The good results can’t be confirmed without a strengthening in the country’s human rights issues.
Treatment and prevention, the situation in Eastern Europe, human rights: every issue that will animate the conference was addressed by an AIDS community galvanized to end the epidemic, if enough funding becomes available.
“Show us the money for health” demanded Paula Akugizibwe, a Rwandan activist addressing the governments. Activists have the figures on their side.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: