Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2008

Σύμφωνο Συμβίωσης / Τρίτη 4 & Τετάρτη 5 Νοεμβρίου/ Η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.


Κάνω κόπυ από την σελίδα της Βουλής των Ελλήνων (εδώ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑ'
Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2008
Ωρα 6.00 μ.μ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΒ'
Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2008
Ωρα 10.00 π.μ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΓ'
Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2008
Ωρα 6.00 μ.μ.

Σ Χ Ε Δ Ι Α Ν Ο Μ Ω Ν
2. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις»

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αικατερίνη Παπακώστα-Σιδηροπούλου
και Θεοδώρα Τζάκρη
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της, της 30.10.2008, τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε 2 συνεδριάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: