Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ FRA ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΣΕΞ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ".

Αντιγράφω από την ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου.
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
10 Νοεμβρίου 2010 H-0588/2010
Ερώτηση για την ώρα των ερωτήσεων
προς την Επιτροπή
Περίοδος συνόδου: Δεκεμβρίου 2010
Άρθρο 116 του Κανονισμού
Michael Cashman (S&D)
Θέμα: Συνέχεια της έκθεσης του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA)* σχετικά με την ομοφοβία, τη τρανσφοβία και τις διακρίσεις βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού και της έμφυλης ταυτότητας

-----
Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων παρουσίασε πρόσφατα την έκθεση σχετική με την ομοφοβία, την τρανσφοβία και τις διακρίσεις βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού και της έμφυλης ταυτότητας.
Η έκθεση παρουσιάζει διεξοδικά θέματα που αφορούν το δικαίωμα για ζωή και την προστασία από το μίσος και τη βία· απειλές στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και την ελευθερία της έκφρασης· την τελευταία οδηγία κατά των διακρίσεων που βρίσκεται επί του παρόντος υπό εξέταση στο Συμβούλιο· την εξέλιξη της νομοθεσίας της ΕΕ και τις πολιτικές που καλύπτουν τις διακρίσεις βάσει του φύλου· την αμοιβαία αναγνώριση ενώσεων ατόμων του ιδίου φύλου· και την προστασία λεσβίων, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλοφίλων και διεμφυλικών ατόμων που αναζητούν διεθνή προστασία.
Προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει έναν περιεκτικό οδικό χάρτη ισότητας των λεσβίων, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών ατόμων ακολουθώντας τις συστάσεις του ανωτέρου οργανισμού σε όλα τα σχετικά ζητήματα;
Στην ερώτηση του κυρίου Cashman, δόθηκε η ακόλουθη απάντηση (προφορικά στην περίοδο ερωτήσεων-απαντήσεων Δεκεμβρίου, από την αρμόδια Επίτροπο):
The Commission rejects homophobia and transphobia as a blatant violation of human dignity.
The Commission is determined to ensure that EU law always complies fully with Article 21 of the EU Charter of Fundamental Rights, which explicitly prohibits discrimination based on sexual orientation. This provision of the Charter is binding for the Member States when they are implementing EU law.
In this respect, the Commission welcomes the update to the report on "Homophobia, Transphobia and Discrimination on grounds of Sexual Orientation and Gender Identity", presented by the EU Agency for Fundamental Rights in the European Parliament's LIBE Committee on 30 November 2010. The opinions of the Agency contained in this updated report are being studied attentively by the Commission.
[* Η έκθεση του Οργανίσμού Θεμελιωδών δικαιωμάτων (FRA) είχε δημοσιευθεί σε παλιότερο ποστ που μπορείτε να διαβάσετε πιέζοντας εδώ.]
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: