Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: "ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ".

Αντιγράφω από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
15 Νοεμβρίου 2010 E-9498/2010
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nessa Childers (S&D)
Θέμα: Επιλογές θεώρησης για διαφυλικά άτομα

----
Μια απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου στο Νεπάλ το 2007 έκρινε ότι η χώρα πρέπει να αναγνωρίσει την κατηγορία του τρίτου φύλου για διαφυλικά άτομα. Το τρίτο φύλο πρέπει να αποτελεί επιλογή σε όλα τα επίσημα έγγραφα, όπως έντυπα, δελτία ταυτότητας, διαβατήρια κ.λπ. Επί του παρόντος, η χώρα βρίσκεται σε διαδικασία εφαρμογής της εν λόγω απόφασης, παρόλο που αναμένεται να αργήσει να τεθεί πλήρως σε λειτουργία σε όλα τα διοικητικά συστήματα.
Σχεδιάζει η Επιτροπή να τροποποιήσει το σύστημα θεώρησης ώστε να ληφθεί υπόψη η εν λόγω κατηγορία του τρίτου φύλου για τα άτομα που ταξιδεύουν από το Νεπάλ στην Ευρώπη; Πρόκειται να ενημερωθούν οι τελωνειακές διαδικασίες και οι διαδικασίες μετανάστευσης, ώστε να επιτραπεί η αντιμετώπιση με ευαισθησία και σεβασμό προς τα διαφυλικά άτομα από το Νεπάλ ή άλλα μέρη;
Η ερώτηση απαντήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου του 2010 από την κυρία Malmström για λογαριασμό της Επιτροπής. Αντιγράφω:
Parliamentary questions
13 December 2010 E-9498/2010
Answer given by Ms Malmström on behalf of the Commission

---
When a third‑country national applies for a ‘Schengen’ short stay visa, he or she must fill in the harmonised application form set out in Annex I to Regulation (EC) No 810/2009(1) of the Parliament and the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code). In field number 8, there is a reference to gender but the only options are ‘male’ or ‘female’.
During the examination of the Visa Code, the issue of the third gender was not raised and the Commission is not aware that this has caused problems for the visa applicants in the implementation of the Visa Code.
---
(1) OJ L 243, 15.9.2009.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: