Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008

Σύμφωνο Συμβίωσης / Νεότερα


[Αναδημοσίευση από το Απέναντι Πεζοδρόμιο]

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ώρα 18.00΄ – Αίθουσα 151
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α) Εκλογή Προεδρείου.
β) Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις».
Εισηγητές: Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου (ΝΔ)
Θεοδώρα Τζάκρη (ΠΑΣΟΚ)

***
Η προσφυγή της Φιλελεύθερης Συμμαχίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αίτημα να ασκήσει η Επιτροπή τις αρμοδιότητές της, ώστε η Ελλάδα να άρει τις αθέμιτες διακρίσεις που εμποδίζουν ομόφυλα ζευγάρια να ασκήσουν τις θεμελιώδεις κοινοτικές ελευθερίες της εισόδου, εξόδου, προσωρινής και μόνιμης διαμονης στην Ελληνική επικράτεια, εδώ.

***
Τέλος, νέα ερώτηση Παπαδημούλη, σχετική με το θέμα:

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-5419/08
υποβολή: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
προς την Επιτροπή

Θέμα: Εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕK στην Ελλάδα

Η Επιτροπή, απαντώντας σε προηγούμενη σχετική ερώτησή μου (E‑3517/08), ανέφερε ότι: «… έχει επίγνωση των νομικών και πρακτικών δυσχερειών που μπορεί να προκύψουν όταν ζεύγος ομοφύλων μετοικεί σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο έχει τελεστεί ο γάμος.»
Δεδομένου ότι η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων αποτελεί θεμελιώδη αρχή του κοινοτικού δικαίου (οδηγία 2004/38/ΕK), ερωτάται η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των συνθηκών, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την άρση των προαναφερόμενων δυσχερειών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: