Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

SCREEN TEST: NICO / ALL TOMORROW'S PARTIES.

Andy Warhol's screen test of Nico, filmed 1966.
All Tomorrow's Parties, The Velvet Underground & Nico, recorded 1966.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: