Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

DIAMANDA GALAS - ARTEMIS.

Taken from the album "Defixiones Will and Testament Orders from the Dead". Words by Gérard Nerval. Music and voice by Diamanda Galas.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: