Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ. ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ FRA & ΕΔΔΑ.

Στις 21 Μαρτίου παρουσιάστηκε μία κοινή έκδοση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), ένας πρώτος ολοκληρωμένος οδηγός της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας κατά των Διακρίσεων.

Το πολύ ενδιαφέρον αυτό εγχειρίδιο 156 σελίδων, μπορείτε να το κατεβάσετε πιέζοντας εδώ.

Στην ιστοσελίδα του FRA, βρίσκουμε δελτίο τύπου στα ελληνικά για την έκδοση αυτή. Το αντιγράφω.
Παρουσιάζεται σήμερα ο πρώτος ολοκληρωμένος οδηγός της ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων.
Ο πρώτος ολοκληρωμένος οδηγός της ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων παρουσιάζεται σήμερα, 21 Μαρτίου, - Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων - στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Το Εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων, το οποίο εκδίδεται από κοινού από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αποτελεί τον πρώτο ολοκληρωμένο οδηγό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων. Βασίζεται στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει: το πλαίσιο και το ιστορικό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων (μεταξύ άλλων τις Συνθήκες του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου), τις κατηγορίες και τα κριτήρια δικαιολόγησης διακρίσεων, το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας (μεταξύ άλλων σε ποιον παρέχεται προστασία) και τα προστατευόμενα χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η αναπηρία, η ηλικία, η φυλή και η εθνικότητα.
Αποδέκτες του εγχειριδίου είναι νομικοί, π.χ. δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι, αστυνομικοί και φορείς που συμμετέχουν στην παροχή νομικών συμβουλών, όπως εθνικοί οργανισμοί δικαιωμάτων του ανθρώπου, φορείς ισότητας και κέντρα νομικών συμβουλών.
Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο (βλ. www.fra.europa.eu) και συνοδεύεται από CD-Rom το οποίο περιέχει τη σχετική νομοθεσία, εξειδικευμένη βιβλιογραφία, περιπτωσιολογικές μελέτες και περιλήψεις νομολογίας.
Κυκλοφορεί ήδη στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Σύντομα θα υπάρχουν διαθέσιμες οι εκδόσεις στα βουλγαρικά, τα τσεχικά, τα ουγγρικά, τα ιταλικά, τα ρουμανικά, τα ισπανικά και τα ελληνικά, ενώ υπάρχει η πρόθεση να κυκλοφορήσει σε όλες σχεδόν τις γλώσσες της ΕΕ καθώς και στα κροατικά.
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κ. Jean-Paul Costa, κατά τη σημερινή παρουσίαση του νέου εγχειριδίου στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου για δικαστές και άλλους νομικούς που πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δήλωσε: «Το εγχειρίδιο θα δώσει τη δυνατότητα στα θύματα διακρίσεων να έχουν καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρουσιάζει ένα πολύπλοκο σύστημα κανόνων με απλό και ολοκληρωμένο τρόπο. Το επιτυχημένο αυτό έργο, αποτέλεσμα κοινών προσπαθειών, παρουσιάζεται την κατάλληλη στιγμή καθώς βρισκόμαστε στη φάση της προετοιμασίας για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.»
Ο διευθυντής του FRA Morten Kjaerum δηλώνει: Το εν λόγω εγχειρίδιο είναι ένα πρακτικό εργαλείο που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να επιλύουν τις διαφορές τους σε εθνικό επίπεδο, καθώς σε αυτό το επίπεδο εφαρμόζεται τελικά η σχετική νομοθεσία. Η επίλυση των διαφορών στο επίπεδο αυτό είναι λιγότερο δαπανηρό, λιγότερο χρονοβόρο και λιγότερο οδυνηρό.»
Το σημερινό σεμινάριο στο Δικαστήριο καλύπτει δύο θεματικές ενότητες: τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών κατά των διακρίσεων σε εθνικό επίπεδο. Το εναρκτήριο σεμινάριο θα βιντεοσκοπηθεί ζωντανά στο:
www.fra.europa.eu
http://www.echr.coe.int/echr/fr/header/the+court/events+at+the+court/other+events
----
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ιδρύθηκε το 1959 στο Στρασβούργο από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης με σκοπό την αντιμετώπιση των παραβιάσεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του 1950. Αποφάσεις, νομολογία και άλλες πληροφορίες σχετικά με το Δικαστήριο υπάρχουν στον δικτυακό τόπο του. Για να λαμβάνετε τα δελτία Τύπου του Δικαστηρίου μπορείτε να εγγραφείτε στο RSS feeds του Δικαστηρίου.
Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) έχει ως αποστολή να παρέχει τεκμηριωμένες συμβουλές στα θεσμικά όργανα, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Κοινότητας και των κρατών μελών της. Τα στοιχεία που συλλέγει ο Οργανισμός πληροφορούν τους υπεύθυνους για τη χάραξη ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής και προσιορίζουν το πλαίσιο για το διάλογο σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. www.fra.europa.eu
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το δικαστικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει των Συνθηκών της ΕΕ. Ένα από τα καθήκοντά του είναι να παρέχει στα εθνικά δικαστήρια την ορθή ερμηνεία της νομοθεσίας της ΕΕ. www.curia.europa.eu
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: